13. Мусиенко С. С. (Святослав) (51,5х44,5) картон, масло

Галерея работ